Etsi
Pintakosteusmittaus pintakosteustunnistimella
Kartoitus tehdään kosteissa tiloissa käytössä kastuvilta pinnoilta 0,2 - 0,5 m mittapistevälillä. Samoin lattiakaivojen ympäristö. Laajemmassa kartoituksessa myös maanvastaisen seinän alaosa, kosteuteen viittaavien riskihavaintojen alue ja riskirakenteet, joissa kosteus voi esiintyä pintarakenteissa. Kartoitus tehdään 1,0 - 3,0 m mittapistevälillä alapohjan betonilaattojen pinnotteiden päältä, maanvastaisista kivirakenteisista seinistä sekä kosteissa tiloissa muilta pinnoilta. Kosteuden noustessa mittapisteväliä tihennetään tarpeen mukaan. Pintakosteustunnistimella saadaan nopeasti kartoitettua laajat alueet. Pintakosteustunnistimen käyttö vaatii mittauskokemusta, koska virhetulkintoja tulee helposti kokemattomalle käyttäjälle.

Puun kosteusmittaus puunkosteusmittarilla
Kosteusmittaus suoritetaan puurakenteista joissa pinnan kosteuteen viittaavia riskihavaintoja. Mittauksella selvitetään puun kosteuspitoisuus painoprosentteina.

Suhteellisen kosteuden mittaus rakenteista
Kosteusmittauksella saadaan mitattua luotettavasti rakenteissa oleva suhteellinen kosteus. Mittaus voidaan tehdä porareiästä, tarkastusaukosta tai rakenteessa olevasta kolosta. Suhteellisen kosteuden mittausta käytetään myös betonilaattojen pinnoitettavuuden varmistamiseen.