Etsi


Asuntokaupan kuntotarkastuksen tavoitteena on tuottaa puolueetonta tietoa tarkastuksen kohteen kunnosta, korjaustarpeista, vaurio-, käyttöturvallisuus- ja terveysriskeistä sekä toimenpide-ehdotuksista. Kuntotarkastuksella ei saada täyttä varmuutta kohteen vaurioista tai vauriottomuudesta.

Kuntotarkastuksen kohdetta arvioidaan näkyviltä osin, tilaajan antamien tietojen ja kohteen iän perusteella aistinvaraisin ja rakennetta rikkomattomin menetelmin. Omistajan luvalla voidaan tarvittaessa tehdä pienimuotoisia rakenteeseen kohdistuvia toimenpiteitä, kuten yksittäisen reiän poraaminen tai listan irrottaminen.

Asuntokaupan kuntotarkastus tehdään noudattaen
kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä -toimintamallia KH 90-00394  (Rakennustietosäätiön julkaisu).